Van Raak

Oudijzerhandel Van Raak nam in 1923 een deel van de zuidoever in gebruik als opslagplaats. Het adres was Piushaven 57. Niet alleen het inzamelen van oud ijzer maar ook textielafval, vodden, lompen, beenderen, leerafval en oud papier was handel voor Van Raak. Toon van Raak was een gewiekst zakenman en had daarom in de volksmond de bijnaam ‘Jood Van Raak’. Het oude ijzer lag in het begin als grote hopen op de kade, zonder omheining. Restafval zoals rubber en hout werd in een ijzeren ton verbrand. Dit tot groot ongenoegen van de huisvrouwen uit de Leenherenstraat die hun was buiten droogden.


Het bedrijf zélf was toen nog niet in de Piushaven gevestigd, maar aan de Bredaseweg. Na de oorlogsjaren heeft Van Raak veel oorlogsmaterieel geruimd. In 1948 werd een bedrijfspand gebouwd bij de opslagplaats aan de Piushaven, op de hoek van de Leenherenstraat die toen doorliep tot aan het water. Aan beide zijden van de Leenherenstraat was de kade door Van Raak in gebruik. Veel textielfabrikanten stopten in de jaren ’50 en ’60 en Van Raak mocht het ijzer en staal van de stoommachines slopen. In de jaren ‘50 droeg Toon van Raak het bedrijf over aan zijn zonen.

In 1976 verdween het toonaangevende bedrijf uit de Piushaven. Van Raak verplaatste het bedrijf naar de Ledeboerstraat aan het Wilhelminakanaal, aan de langshaven Noord.

 

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.