Een kanaal op het zand

De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794. Pas in 1910 begon het graven. Tilburg was vanaf april 1919 vanuit het westen via het Wilhelminakanaal bereikbaar. Het totale Wilhelminakanaal is officieel geopend op 4 april 1923. De maten van bruggen en sluizen werden afgestemd op de afmeting van het scheepstype kempenaar. De maximale maten van de kempenaar waren 60 x 6,60 m. De diepgang maximaal 2,5 meter. Het Wilhelminakanaal is 68 kilometer lang. Het kanaal loopt van de rivier de Amer bij Geertruidenberg tot de Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek. Deze waterweg verbindt Tilburg de rest van Nederland en met België.