Werking van de sluis

Een sluis is een waterkering tussen twee waterpeilen. Het waterpeil aan de hoge kant (richting Tilburg) is 12,85 meter boven nap. Het waterpeil aan de andere kant van de nieuwe sluis is 5,15 meter boven nap. De nieuwe sluis overbrugt dus een verval van circa 7,5 meter. Een schip vaart binnen 14 minuten van de ene naar de andere kant van de nieuwe sluis. De bediening vindt plaats op afstand, vanuit de centrale in Tilburg.