Kanaalgebonden bedrijvigheid

Een tiental bedrijven aan deze havens maakt daadwerkelijk gebruik van vervoer per schip. Maar er zijn veel meer bedrijven waarvoor vervoer over water plaatsvindt. Via de containervaart zijn er enkele honderden bedrijven waarvoor vracht over water wordt vervoerd. Grote klanten zijn onder meer Fuji, Dell, Sony, Samsung, Bavaria en mol Logistics.

De verdieping en verbreding van het Wilhelminakanaal bij Tilburg en de bouw van een nieuwe grotere sluis, maken deel uit van een groot aantal projecten van Rijkswaterstaat om Brabant beter bereikbaar te maken over het water. Het geeft een impuls aan de economische bedrijvigheid. Ook is er minder vrachtverkeer op de weg nodig. Hierdoor verminderen files en de uitstoot van co2.