Zwaaikom

Een zwaaikom is een plaatselijke verbreding in het kanaal, waar schepen die langer zijn dan de breedte van de vaarweg, kunnen keren. De naam zwaai-kom is afgeleid van de beweging die het schip maakt en de vorm van het water. De Piushaven is zó breed gebouwd dat de grootste schepen die het kanaal konden bevaren, daar kunnen keren.