Waterlopen

Omstreeks 1900 telde Tilburg nog meer dan twintig waterlopen. De meeste zijn tijdens de uitbreiding van het stedelijk gebied geleidelijk gedempt en vervangen door een riool. Van sommige zijn nog restanten in het buitengebied aanwezig. Alleen de Nieuwe Leij (die tegenwoordig vanaf Moerenburg Voorste Stroom heet) en de Oude Leij/Donge bestaan nog in hun geheel. Ze gaan elk met een duiker (buis) onder het kanaal door.
Door Moerenburg lopen de Korvelse waterloop en de Voorste stroom, die verder gaat richting Oisterwijk. De Korvelse Waterloop ontsprong ten zuiden van het Korvelplein. De Piushaven en het zijkanaal naar de Piushaven liggen gedeeltelijk op het tracé van deze voormalige beek.