Brugwachtershuis met wachthuisje

Voor zijn dienstwoning staat J.W. Vermeer, de eerste brugwachter van de draaibrug. Vermeer kwam op 1 mei 1923 officieel in dienst met het genot van woning en dienstkleeding, op eene jaarwedde van fl. 1.920,-. Deze voormalige dienstwoning tegenover de pastorie aan de Hoevenseweg is nog lange tijd gebruikt als kantoor van Rijkswaterstaat. Het brugwachtershuis is nu een particuliere woning.
Het kleine wachthuisje aan het water wordt nog steeds gebruikt door de brugwachter, die van hieruit ook de nieuwe brug Den Ophef bedient.