Libellen

Libellen zijn vliegende insecten waarvan de larven één of meer jaren onder water leven alvorens ze volwassen zijn. Libellen eten insecten: muggen, vliegen, vlinders, enzovoorts. De larven eten waterdieren, variërend van watervlooien tot kleine vissen of amfibieënlarven. Het voorkomen van veel verschillende soorten libellen duidt op een grote variatie aan water- en oevervegetatie, een goede waterkwaliteit en juist beheer. Libellen zijn onder te verdelen in ‘echte’ libellen en juffers. De Piushaven is tamelijk rijk aan libellen. Eén van deze soorten is de weidebeekjuffer. Deze libel heeft een typerend uiterlijk dat gemakkelijk te herkennen is vanwege het vlinderachtige vlieggedrag, het blauwgroene uiterlijk en de donkere vlek op de vleugels van de mannetjes. Volwassen weidebeekjuffers gebruiken ruige begroeiing op de oever als uitkijkpost en baltsplaats. Locaties waar deze vegetatie ontbreekt, worden gemeden. Belangrijk is dat voldoende waterplanten of in het water hangende vegetatie aanwezig is voor het afzetten van eitjes. Weidebeekjuffers geven de voorkeur aan zuurstofrijk, stromend water. Meestal beken, maar ook kanalen. De Voorstestroom ter hoogte van Moerenburg is erg rijk aan weidebeekjuffers, maar ook de Piushaven is inmiddels gekoloniseerd door deze bijzondere soort.

 

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.