Watervogels

De Piushaven is een toevluchtsoord voor veel vogels. In het zomerhalfjaar brengen veel watervogels hun jongen hier groot, waar andere de kanaaltak afstruinen op zoek naar voedsel. Ook in de winter vinden watervogels hun toevluchtsoord in de relatieve warmte van het havengebied. In de stedelijke omgeving is dan vaak meer en makkelijker voedsel te vinden dan buiten de stad.
Soorten die zich in de Piushaven thuis voelen, zijn bijvoorbeeld de meerkoet, het waterhoentje en de wilde eend. Ook meeuwen scharrelen hun kostje bij elkaar, waaronder kokmeeuw, kleine mantelmeeuw en stormmeeuw. Een bekende is ook de aalscholver, die vaak met uitgeslagen vleugels in de haven te zien is. De watervogels zijn voor een groot deel bepalend voor de havensfeer.
Een andere vaste gast van de kanaaltak is de fuut. Futen duiken regelmatig kopje onder, op zoek naar vis en waterinsecten. In het voorjaar laten futen hun befaamde baltsritueel zien. Man en vrouw dansen dan synchroon over het wateroppervlak. Een spektakel om te zien! Futen hebben in de baltstijd een prachtige, kastanjebruine kraag en zwarte oorpluimpjes. De jongen hebben een gestreepte kop en worden door de ouders op de rug gedragen.

 

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.