Twee werelden in één

De Tilburgse Biesbosch, zoals de Piushaven ook te typeren valt, heeft zich de laatste decennia spontaan ontwikkeld tot een uiterst afwisselend (stads)natuurgebied. Dit is te danken aan het verdwijnen van veel havenactiviteiten en aan verwaarlozing, waardoor de oeverbegroeiing de vrije hand heeft gekregen. Vanuit het Wilhelminakanaal op weg naar de Piushaven zijn er bloemrijke oevers, moerasbosjes en statige bomen… een stadsoase! Eenmaal in de haven volgt een plotselinge overgang tussen natuur en stad. Vanaf het water bezien een nóg sensationelere ervaring dan vanaf de oever.