Biodiversiteit

De Piushaven biedt plaats aan talloze plant- en diersoorten, zowel boven als onder de waterspiegel. Neem bijvoorbeeld de vele water- en rietvogels die in het havengebied broeden en overwinteren. Zelfs de ijsvogel, die in het Piushavengebied foerageert, wordt gesignaleerd tot voorbij Den Ophef. Maar ook libellen en waterjuffers komen in groten getale voor. Vleermuizen jagen boven het water en de oevers op de vele nachtvlinders en andere insecten. Het water is de thuishaven van vele vissen, kreeftachtigen, schelpdieren en zelfs zoetwaterkwalletjes. Ook de floristische waarde is enorm, met name de vele soorten muur-planten die hun thuis vinden in de kademuren. De oevers zijn erg rijk aan bloeiende planten, struweel en bomen. Kortom, een biodivers geheel!

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.