Tilburg heeft 7 havens

Je zou het niet zeggen, maar Tilburg heeft zeven gemeentelijke havens. Dat zijn twee insteekhavens: de Piushaven en de Lovense haven. En verder een vijftal langshavens.

De twee oude langshavens zijn de loswal Oude Molenbocht aan de huidige Lovensekanaaldijk en de loswal Lijnsheike aan de huidige Goirkekanaaldijk. Verder waren er bedrijven die een eigen loswal of losplaats hadden. Soms zijn deze nog terug te vinden in de kanaaloever, maar geen daarvan is nog in gebruik. Het komt niet vaak meer voor dat een bedrijf een eigen nieuwe losplaats maakt.

Hier aan de overkant van het water bij de plaats waar dit bord staat, bevindt zich de langshaven Noord ofwel langshaven Kraaiven. Hier hebben zich vanaf de jaren ’70 ondermeer drie bedrijven gevestigd die eerder in de Piushaven actief waren, te weten oudijzerhandel Van Raak en oliehandel Vollenhoven Olie en Bressers Metaal. Deze laatse is in 1995 verhuisd naar de andere kant van sluis III. Daar bevindt zich de langshaven van Bressers Metaal.

Als zevende haven is er de nieuwe langshaven Vossenberg. Deze langs-haven met zwaaikom is in 2013 geopend. Met een lengte van circa 250 meter kunnen er twee klasse IV binnenvaartschepen (schepen tot 1350 ton) achter elkaar liggen. De zwaaikom, een plaatselijke verbreding van circa 130 meter, biedt schepen de mogelijkheid om te keren.