Containervervoer

Sinds 1997 is in de Lovense haven Barge Terminal Tilburg gevestigd. Deze containerterminal is zo’n groot succes gebleken, dat een tweede terminal volgde. De tweede grote containerhaven van Barge Terminal Tilburg is in 2013 gebouwd op industrieterrein Vossenberg West II. De GVT Group, waarvan Barge Terminal Tilburg BTT een onderdeel is, plaatste ook een warehouse en een hoofdkantoor op deze locatie. De planning van containers en de administratie blijven vanuit de terminal op Loven gebeuren. 

De nieuwe terminal is gesitueerd aan de overkant van het kanaal op het einde van de wijk Reeshof. In 1997 opende Barge Terminal Tilburg in de Lovense haven al de eerste containerterminal. Door het koppelen van de havens op de industrieterreinen Vossenberg en Loven kan de goederenstroom van en naar de zeehaven Rotterdam efficiënter worden afgehandeld. In de logistieke west-oost corridor neemt Tilburg met de overslag van containers vanuit het Rotterdamse havengebied naar het Europese achterland, een belangrijke positie in. De klasse iv schepen, die van en naar Vossenberg twee lagen containers meenemen, zetten er bij de containerterminal in Oosterhout nog een derde laag op.

De GVT Group is een trimodaal bedrijf, het combineert weg-, water- en railtransport. Het bedrijf beschikt ook over een railterminal: Rail Port Brabant. Deze bedrijvigheid levert honderden arbeidsplaatsen op in de regio Tilburg.
Het bedrijfsleven heeft inmiddels ook de voordelen van de nieuwe terminal ontdekt. Het vervoer over water past in het beleid van veel bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Door de uitgebreide vervoersmogelijkheden kiezen steeds meer grote bedrijven ervoor om hun distributiecentra voor geheel Europa (edc’s), in Tilburg te plaatsen. Dit brengt nog meer werkgelegenheid met zich mee.

Met de komst van deze tweede containerterminal heeft Tilburg een belangrijke stap gezet in zijn ambitie om dé logistieke hotspot van Nederland te worden.