Oeverplanten

Doordat niet alle oevers beschoeid zijn, zoals voorheen, wordt ruimte geboden aan oeverplanten om zich te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een biodivers geheel aan oeverplanten. Riet is hiervan wellicht de bekendste en meest prominent aanwezige soort, maar ook zijn soorten te vinden als engelwortel, kalmoes, moerasandoorn, moerasspirea en watermunt. Veel van deze soorten dragen op bijzondere wijze bij aan de natuur. Deze oeverplanten maken dat de oevers aantrekkelijk zijn voor bijvoorbeeld libellen en watervogels, maar ook voor vlinders en andere insecten.
De gele lis springt bijzonder in het oog met zijn gele bloemen, doorgaans in bloei van mei t/m juli. Het is een typisch overgangssoort van land naar water, dus waar het water net hun voeten raakt. De zaden van de gele lis zijn speciaal uitgerust met luchtkussens om op het water te kunnen drijven. Op deze manier verspreid de soort zich langs de oevers van het havengebied.

 

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.