Ecologisch beheer

De Piushaven vormt een belangrijke groene schakel tussen de stad en het buitengebied. Planten en dieren maken niet alleen gebruik van het water om het havengebied te bereiken, maar ook van de oevers. Het is dan ook van belang dat de afwisselende en rijk begroeide oevers in stand worden gehouden.

Met ecologisch beheer wordt ervoor gezorgd dat de Piushaven het hele jaar rond een toevluchtsoord is voor flora en fauna. Daaarom worden werkzaamheden in kwetsbare perioden, zoals de broedtijd, zoveel mogelijk beperkt en wordt nooit alles ineens gemaaid om ervoor te zorgen dat er altijd voedsel en schuilgelegenheid te vinden is.